شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
باور کن اشک ها براي زيارت تو لحظه شماري مي کنند و نفس هايمان حبس مي شوند تا کبوترانه پيش پاي ضريحت پرواز کنند. نکند،نکند لياقت پرواز در آسمان حرمت را نداشته باشيم. اي سلطان طوس!اي شمس الشموس!اين همه دست برافراشته مي شود تا برسد به خاک پاي تو!
دست ها با وجود تو بسته نيستند،نکند دستهايمان را برگرداني. غريبه هاي اين مرز و بوم تنها تو را مي شناسند و اشتياق قلب هايمان براي ديدنت هميشگيست.چه کسي مي گويد که ما بي حضور تو توان برخواستن داشته ايم؟ نکند آشنا نشويم با رايحه ي شفاعت تو؛و در ظلمت خويش بمانيم. پناهنده ي تو هستيم اي مولاي رئوف! شمس الشموس!
االهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي الامام التقي نقي - 56آسمان آبي
*الرضا المرتضي الامام التقي نقي*
درب کنسرو بازکن برقی
*:.نرگس بانو.:*
رتبه 93
3 برگزیده
1257 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top