شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ اذان صبح زن: پاشو سحره مرد (خواب آلود): بگو فردا بهش زنگ ميزنم . . . . . . . . . . . رحم الله من يقرا فاتحه مع الصلوات!
الهمي صل علي .....
Hunter
خخخخ
اين خيلي باحاله:D
2-سما
خخخخخ
درب کنسرو بازکن برقی
*:.نرگس بانو.:*
رتبه 92
3 برگزیده
1302 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top