شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ اذان صبح زن: پاشو سحره مرد (خواب آلود): بگو فردا بهش زنگ ميزنم . . . . . . . . . . . رحم الله من يقرا فاتحه مع الصلوات!
الهمي صل علي .....
Hunter
خخخخ
اين خيلي باحاله:D
2-سما
خخخخخ
چراغ جادو
*:.نرگس بانو.:*
رتبه 92
3 برگزیده
1301 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top