شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
some one...
93/10/29
هوووووووو خدايا توبه.من خيلي بچه خوبي بودم
مگه بچه اي:D
اخه من براي پدرمادرمون هنوزبچه ايم :)
2a0s0a0l
ME
آفرين:)
کاره خوبي ميکردي
اي شيطون بدبخت خواهرت ازدستت چي ميکشيد:D
راست ميگي؟
ساعت ویکتوریا
*:.نرگس بانو.:*
رتبه 93
3 برگزیده
1257 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top